Page 9 - Gümüşhane Vizyon
P. 9

RÖPORTAJ


     Her yemeğimiz özel. Cumhuriyet   lerin sürelerine, organik olmasına  sından eksik olduğunu düşün-
     dönemi Türk mutfağı ve Osmanlı   dikkat etmek gerekiyor. Sunum,   düğünüz neler var?
     mutfağı her yemekte kemik suyu   misafirlerin iyi ağırlanması, müş- Gümüşhane’nin kendi kültürünü
     var. Ve bütün yemekler kuzinede  terilerin mutlu edilmesi gerekiyor.  yansıtan şeyler olmalı. Eğer Gü-
     fırınlanıyor.           Tabi insanlar da sizi bu noktalara  müşhane de kuşburnu üretiliyorsa,
                       getiriyor.             başka bir yerden getirilmesini ya-
     21-Sektörle ilgili sıkıntılar ne-
     lerdir?              23-peki şirket yönetmek mi,   dırgıyorum. Oysaki bizim özümüz

     Yemeğin sanayileşmesi, sağlık nok- yoksa yemek yapmak mı zor?    değerimiz noktasında bizi öne çı-
     tasında sorunlara gebe. Kimyasal  Tabii ki şirket yönetmek zor. Ye- karan yemeklerin olmasını arzu
     ve donmanın olmadığı yemekler   mek yaparken enerjinizi harcayıp  ederim.
     istiyorlar. Moda olmayan ama de-  stres atabiliyorsunuz.       26-Gümüşhane ye yatırım yap-
     modede kalmayan yemekler sunu-                    ma gibi bir düşünceniz var mı?
     yoruz.               24- En iddialı olduğunuz ye-
                       mekler nelerdir?          Gümüşhane kendine özgü şirin bir
     22- Bu meslekte söz sahibi ol-   Kendi adıma yanmış dibine tut-   yer. Ben Gümüşhane’nin turizm ve
     mak isteyen işletmelere neler  muş domates dolmasını çok beğe-  madencilik anlanında gelişeceğini
     tavsiye edersiniz?                          düşünüyorum. kendi kimliğimizi
                       niyorum.
     Doğru ve dürüst olmak. Şeffaf ol-                   öne çıkarmamız gerekiyor. Özel-
     mak gerekiyor. Kullanılan ürün- 25- Gümüşhane de restoran açı-  likle yayla ve kültür turizminde
                                        yatırım olabilir. biz hep düşünü-
                                        yoruz fakat bununla ilgili zaman
                                        ve zeminin hazır olması gerekiyor.

                                        27- en son ne zaman Gümüşha-
                                        ne ye gittiniz?
                                        2 ay önce bulundum.


                                        28- Gümüşhane de olan bir anı-
                                        nızdan bahseder misiniz?

                                        Çok fazla anım var. Ben üniver-
                                        sitede öğrenciyken Avrupalı zenci
                                        arkadaşları Gümüşhane ye getiri-
                                        yordum. Bir gün zenci arkadaşımı
                                        arzular köyüne götürdüğümde,
                                        zenci arkadaşımı gören amcam. (
                                        aman ALLAH’IM bunu da sen mi
                                        yarattın) demişti. Hiç unutmuyo-
                                        rum. Halada güleriz.


                                        29-Son olarak neler söylemek is-
                                        tersiniz?

                                        Öncelikle çok teşekkür etmek is-
                                        tiyorum. Bana memleketimi ha-
                                        tırlattınız çocukluğuma döndüm.
                                        Çok keyifliydi sorularınız tekrar
                                        teşekkür ederim.


                            Gümüşhane
                          IZYON    7  Eylül 2015
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14