Page 8 - Gümüşhane Vizyon
P. 8

RÖPORTAJ


                                          bul gastronomi olmaya aday bir
                                          şehir. Özellikle kurduğumuz der-
                                          nekte araştırmalar yapıyoruz. Saklı
                                          yemekleri ortaya çıkarıp kitaplaştı-
                                          rıyoruz.

                                          16- en çok hangi ülkenin mutfa-
                                          ğını beğeniyorsunuz?
                                          Osmanlı ve Türk mutfağı füzyon
                                          bir mutfak. Kosova da mısır da
                                          aslında Osmanlı Türk mutfağı
                                          demek. Helal olyıda önemli. Biz
                                          Müslümanlar olarak helal olmasıy-
                                          la değerlendirmemiz gerekiyor. Biz
                                          O kadar geniş coğrafya da Osman-
                                          lı olamıyoruz. Biz bugün başka ül-
                                          kelerin yemeğini yapar pozisyona
                                          geliyoruz.

                                          17- hizmet ve kalite politikasın-
                                          dan bahseder misiniz?
                                          Hizmet Osmanlı adabı, yemek
                                          adabı ve adabı muaşeret olmasa ol-
                                          maz. Yemek sunumu misafirlerin
                                          uğurlanması. Farklı bir personel
                                          yönetimi ile bunu en iyi şekilde
                                          sunmaya çalışıyoruz.

                                          18- bu restorantta hitap edilen
      Anlatmakla olmuyor, yaşamanız   tercih edilen, Kelkit kavurması.  müşteri portföyü nedir?
      gerekir.              Dana etiyle yapıyoruz. Sironu su-  Üst müşteriye hizmet ediyoruz.
                        nuyoruz. Patlıcan ve kuzu etinin  Daha doğrusu ürünlerimiz oriji-
      12- Yemek okullarında öğrenci-   bir araya gelmesiyle oluşan Gü-   nal, el yapımı, kaliteli ürünlerimiz
      lerden gelip çalışmak isteyen var
      mı?                müşhane sarma yemeğimiz var. Bu   olabildiğince uygun fiyata, her ke-
                        restorantta genelde Gümüşhane    sim insanın gelebileceği bir yer.
      Tabikii lise ve üniversite öğrencile- kuru fasulyesi kullanılıyor. Dölek
      ri var. Stajda yapıyorlar.                       19-Burası için aynı zamanda bü-
                        köyünün gudisiyle yapıyoruz.
                                          rokrasi, siyaset ve diplomasi üç-
      13-Rezervasyon yaptırmak için                     geninin buluştuğu yer diyebilir
      uzun süre beklemek gerekiyor    15- Türkiye de Gastronomi ala-   miyiz?
      mu?                nında en büyük eksiklik ne siz-
                        ce?                 Tabi bir Ankara değil. Ama Florya
      Hayır gerekmiyor. Mevcut 6 tele-                    da belli bir semt. Tabiatıyla sporcu,
      fonumuz var. Bize ulaşarak rezer- Osmanlı mirası olarak1460 lı yıl-  siyasi, sanatçı müşterilerimiz var.
      vasyon yaptırabilirler.      lar da 6000 metre karelik bir mut- Bizde mutluyuz bu durumdan.
                        fak maalesef yok oldu. Vietnam,
      14- Gümüşhane ye özgü yemek-    Moğolistan mutfağı bile bizden   20-Bu restorantta mutlaka ta-
      ler bulunduruyor musunuz?     önde. İlk önce kendi mutfağımızı  dına bakmalısınız dediğiniz bir
      En fazla yaptığımız ve en fazla  öne çıkarmamız gerekiyor. İstan-  spesiyaliniz var mı?


                             Gümüşhane
                           IZYON    6  Eylül 2015
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13