Page 7 - Gümüşhane Vizyon
P. 7

RÖPORTAJ


                                        tim. Siyaset bir iddia işidir, vakit
                                        ve nakit işidir. Hiç uzak olmadım.
                                        Siyasetle ilgilendiğinizde hiç uzak
                                        olmamanız gerekiyor. Seçildiğiniz-
                                        de katabileceğiniz bir şeyler olması
                                        gerekiyor. Siyaset ülkeye hizmettir.
                                        Yaptığım işte de bir hizmeti ger-
                                        çekleştiriyorum.

                                        8- Şuan ki konumunuzdan
                                        memnun musunuz?

                                        Kendi seçimimiz. Ticaret memle-
                                        ketteki ekonomik durum, denge-
                                        ler son yıllarda belirli bir noktaya
                                        geldi. Krizlere her zaman hazırlık-
                                        lıyız. İşi severek yaptığımız zaman
                                        bir teveccüh oluyor. İşinizin daha
                                        yukarılara gitmesini sağlıyor.


                                        9-Sizinde peşinizde yatırımcılar
                                        var mı?

                                        İnşaat projelerinde gayrimenkul
                                        geliştirme çalışmaları yapıyoruz.
                                        %90 ı yatırım oluyor. Kuveyt ve
                                        Suudi Arabistan ağırlıklı projeler
                                        ve satışlar yapıyoruz. Sonuçta işi-
                                        miz gereği yatırımlar yapıyoruz.

                                        10- Kaç kişilik bir ekiple çalışı-
                                        yorsunuz? İş bölümünden bah-
                                        seder misiniz?
                                        40 kişilik bir ekiple eşrafta çalışı-
                                        yoruz. Tabii ki herkesin belirli bir
                                        görev dağılımı var. İnşaatta ise ta-
     Metin UÇAR - Osmanlı Eşraf Mutfağı Yönetim Kurulu Başkanı
                                        şeronlarla çalışıyoruz. Yüzlerce kişi
                                        çalışıyor.
     6- Restoran dışında başka alanla  diniz, siyasette bulunmak istiyor
     ilgileniyor musunuz? başka yeri-  musunuz? Yeni seçim sürecinde   11-Sizi diğer restoranlardan
     niz var mı ?            düşünceleriniz nelerdir?      farklı kılan nedir?

     Gastronomiye ilgim var. Yurtdı-  1989-1996 yılları arasın da ak-  Tamamen bir kültür hizmeti. Biz-
     şında farklı Ülkerlere giderek ye- tif siyaset içindeydim. Doğru yol  de margarin, iç yağ, glikoz şurubu,
     meklerine bakıyorum. Sosyal bir  partisinde bulunuyordum. An-    renklendirici gibi ürünlerin girme-
     insanım. Ülke meselelerine, mem-  kara’da olduğum için siyasete çok  si yasaktır. Örneğin kaşar lazımsa
     leket meselelerine ilgiliyim. bu işi  yakın hissediyordum. Bu yüzden  direk kartsan getirtiyoruz. Ürün-
     zevkle takip eden bir insanım.   okulu uzattığım oldu. Hayatımı- lerimizi hep orijinal kullanıyoruz.
                       zın merkeziydi.1996 ya geldiğim  Ateşi meşe ile yakıyoruz. Bütün
     7- Bir dönem siyaset ile ilgilen- zamanlarda yorulduğumu hisset-   yemeklerde kemik suyu mevcut.

                            Gümüşhane
                          IZYON    5  Eylül 2015
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12