Page 10 - Gümüşhane Vizyon
P. 10

RÖPORTAJ

       Emine Yıldız


      ATA PAŞABEYOĞLU                                         1- Sizi tanıyabilir miyiz?
                                         1960 Kelkit doğumluyum. Lise-
      GÜNAYDIN İSTİKRAR                          yi Kelkit’de bitirdim. Ardından

                                         askere gittim. Döndüğümde ise
                                         çalışmaya başladım. Evliyim üç
                                         çocuğum var. Akaryakıt işi ile ilgi-
                                         leniyorum.

                                         2- Karakteristik özellikleriniz-
                                         den bahsedebilir misiniz?
                                         Yapı olarak titizimdir. Önceden si-
                                         nirli bir yapıya sahiptim. Tabi bü-
      En büyük hedefim, bugünkü halimi koruyabil-             yüdükçe daha sakin olmayı öğren-

      mek ve istikrarlı bir şekilde büyümek. Çünkü             dim. Karalı bir yapıya sahibimdir.
      bu ülkede istikrar sağlamak zor. Ülkemize hiz-           3-Mesleğinizden   bahsedebilir

      met üretebilmek için çalışmaktayız.                 misiniz?
                                         İlk ticarete gazete bayisi olarak
                                         başladım. Ardından matbaacılık,                             Gümüşhane
                           IZYON    8  Eylül 2015
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15