Page 8 - Gümüşhane Vizyon
P. 8

GÜMÜŞHANE’DE TURİZM        GÜMÜŞHANE’DE TURİZM                        niz iklimi ile kara iklimi arasında çok
                        ilginç bir bölgemizdir.
                        Zigana yaylasından 3 km. patika yolla
                        ulaşılan Limli (Saranoy) gölü görülme-
                        ye değerdir. Limli gölüne araç ile Kal-
                        kanlı köyü içinde geçen 11 km. asfalt,
                        8 km. toprak yolla ulaşabilir. Kalkanlı
                        köyünde, elektrik, su, PTT bulunmak-
                        tadır. Yaz kış, bakkal, kasap, manav, kır  Livayda Kurugöl, Mesaraş Furnoba,
      Zigana Turizm Merkezi - Zigana  kahvesi işletilmektedir.     Kasapoğlu, Camiboğazı, Ortaoba ve
      Yaylası                                Deveboynu yaylaları bulunmaktadır.

      Ulaşım: Gümüşhane - Trabzon yolu- Gümüşhane Çakırgöl Turizm Mer-  Şiran - Tomara Şelalesi
      nun 60 kilometresinde bulunan Ziga- kezi
      na tünelini geçtikten sonra doğuya 3,5                 Ulaşım: Şiran ilçesinin 14 km. güney-
      km. stabilize yolla ulaşılır. Zigana’ya  Ulaşım: Yaylaya Maçka - Meryemana  batısında stabilize yolla ulaşılan To-
                                          mara şelalesinin 2 km. yakınındaki
      Trabzon merkezden 112 km. asfalt  yolunun 5 kilometresinden sağa ayrı- Seydibaba köyüne kadar dolmuşlarla
      yolla ulaşılabilir.        lan toprak yoldan 90 km. ilerledikten
                        sonra ulaşılabilir. Yol üzerindeki yayla- gidilebilir. Seydibaba Köyü ile Tomara
      Özellikler:  2. 032 m. yükseklikteki  ların bir kısmına ticari araçlarla yolcu  şelalesi arası bir kilometredir.
      Zigana yaylası aynı zamanda kayak  taşımacılığı yapılmaktadır. Çakırgöl  Özellikler:  Bir kaynaktan çıkan çok
      merkezidir. Her türlü alt yapı hizmeti  yaylasına arazi tipi araçlarla gidilmeli- miktarda suyun 8 m. yükseklikten de-
      tamamlanmış durumdadır.      dir.                reye akmasıyla oluşan Tomara şelalesi
      Zigana, yaz aylarında çim kayağı, kış  Özellikler:  2. 504 m yükseklikteki  suyu, oldukça soğuktur. Bakir durum-
      aylarında kayak turizmine elverişli en- Çakırgöl yaylasına yol üzerinde; Ar- daki Tomara şelalesi çevresi gürgen,
      der beldelerimizden biridir. Nemli de- navutluk, Kırantaş, Akarsu, Ayraksa,  fındık, meşe türü yeşil bitki örtüsü ile

                             Gümüşhane
                           IZYON    6  Ekim 2015
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13