Page 6 - Gümüşhane Vizyon
P. 6

Geçmişten Günümüze


        GÜMÜŞHANE...

         oma ve Bizans dönemlerinde  Erzincan Emir Habib Bin Mesleme   yeniden Bizans egemenliği başladı.
         yörede kurulu kente Argyro- tarafından Bizanslılardan geri alındı.
      Rpolis (Yunanca argyros: “gü-  Halife Hz. Ali zamanında (656-661),  Çağrı Bey’in 1016 yılında Anadolu’ya
      müş” ve polis: “kent” demektir.) adı  Muaviye ile olan mücadeleler ile iç is- yaptığı ilk akın sırasında Gümüşha-
      verilmiştir. Yöredeki savaşların asıl se- yanlarla uğraşılması sebebiyle bölgede  ne’ye kadar geldiği bilinmektedir.
      bepleri tarihi bir ticaret yolu üzerinde
      bulunması ve madenleriyle ün yapmış
      olmasıdır.
      7.yüzyıl sonları ile 8. yüzyıl başlarında
      bölge Emevi-Bizans ve Abbasi-Bizans
      arasında birkaç defa el değiştirmiştir.

      Halife Hz. Ömer zamanında (634-
      644) Erzincan ve Erzurum Arapların
      eline geçince Gümüşhane’de bu ege-
      menliği tanıdı. Ancak bu egemen-
      lik fazla sürmeden bölgede yeniden
      Bizans egemenliği sağlandı. Halife
      Hz. Osman zamanında (644~656)
      Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve

                             Gümüşhane
                           IZYON    4 Aralık 2015
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11