Page 5 - Gümüşhane Vizyon
P. 5

İÇİNDEKİLER

                   38                          50
                   SEZAİ MALLI                      CEMAL ÇALIŞKAN

                   İnsan                         En güzel biçimde
                                              memleketimizi
                   hayatının                       temsil etmeye
                   yedeği yoktur...                   çalışıyoruz...
                   41                          52

                   ERDAL KAYA                      OSMAN OLGUN
                   Siyaseti risk almasını                Sıfırdan
                   bilen, kararlı cesur                 başlayarak
                   insanlar yapmalıdır...                bugünlere geldik...
                   43                          54


                   ÖMER AKÇAY                      FATMA ÖZKAN

                   İşimiz rakamlarla                   Gümüşhane
                   değil, insanlarla...                 Konakları
                   46                          60
                   BÜNYAMİN TOPUZ                    MEHMET YÜCEL
                                              ERGİN
                   Kalite ve hijyen
                   Aspava Döner’in                    Doğayı
                   vazgeçilmezidir...                  Sevdirmek
                   48


                   ALİ OSMAN
                   SUNGUR
                   İnşaat sektöründe
                   imalatın en
                   iyisini yapmaya
                   çalışıyoruz...

                            Gümüşhane
                          IZYON    3 Aralık 2015
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10