Page 14 - Gümüşhane Vizyon
P. 14

RÖPORTAJ
       Fatma Özkan - Emine Yıldız


      Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın;

      Her ile üniversite projesinin örnek modeli


      GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ


      Her ile bir üniversite projesi ile kurulan Gümüşhane Üniversitesinin Rektörü Prof.
      Dr. İhsan Günaydın ile Gümüşhane Üniversitesini ve Türkiye’de üniversite eğitimini
      konuştuk. Zor coğrafi şartlara rağmen yaklaşık 7 yıl gibi kısa bir sürede yüksek öğrenim
      standartlarında bir üniversiteyi hayata geçiren Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın
      dergimize Gümüşhane Üniversitesinin hikâyesini anlattı.


      H   ocam öncelikle son yıllarda  Üniversite sayısını artırmak amacıyla  kuşku yok ki bu üniversiteler bugün


                                          olduğu gibi gelecekte de Türkiye için
                        başlatılan her ile üniversite projesi, bir-
         uygulamaya konan Türkiye’de-
         ki üniversiteleşme hamlesine
      değinelim istiyorum. Türkiye’de üni- çok bakımdan son derece önemli bir  önemli katma değer oluşturacak-
                        projedir. Yeni kurulan üniversitelerin
                                          tır. Ülkemizde yükseköğretim talep
      versite sayısının hızla artmasını nasıl  geldikleri noktaya bakıldığında bu  eden milyonlarca gencimiz olmasına
      değerlendiriyorsunuz? Bu artış kali- projenin ne kadar isabetli ve önem- rağmen, uzun yıllar üniversite sayı-
      teyi düşürmez mi?          li olduğunu görmek mümkün. Hiç  sında artış olmadı. Bu nedenle genç-

                             Gümüşhane
                           IZYON   12 Aralık 2015
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19