Page 10 - Gümüşhane Vizyon
P. 10

RÖPORTAJ
       Fatma Özkan - Emine Yıldız           İktidar partisinin belediyesi olmanın avantajlarını yaşamaktayız. En bariz
           örneği; İstanbul, Kocaeli, Trabzon ve Erzurum Büyükşehir Belediyeleri ile

           Esenyurt ve İzmit belediyelerinden gerekli araç, ekip ve ekipman yardımları
           alıyoruz. Bu durum, Ak Parti belediyesi olmamızın bir avantajıdır. Böylelikle

           merkezi yönetimden gelen yardımların dışında kaynak bulmaktayız.
      S   ayın Başkanım sizi tanıyabilir  versitesi İktisadi ve İdari Bilimler  atılarak, kurumsallaşmanın sağlan-

         miyiz?
                        Fakültesi” “İktisat” bölümünden me-
                                          masında önemli adımlar attım. Hali
         1966’da Gümüşhane’de doğ-
      dum. Evli ve iki çocuk babasıyım.  zun oldum.             hazırda Çimenler Grup yönetim ku-
                                          rulu üyeliği görevini yürütüyorum.
                        Mezuniyetimin ardından aile şirke-
      İlk ve ortaöğretimimi de aynı ilde  ti olan Çimenler Grup’ta yönetim  Grup bünyesindeki Çimenler Otel,
      tamamladıktan sonra “Anadolu Üni-  kurulu üyesi olarak ticari hayata  Çimenler Kuyumculuk, Çimenler

                             Gümüşhane
                           IZYON    8 Aralık 2015
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15