Page 9 - Gümüşhane Vizyon
P. 9

SÖYLEŞİ


      ve bizim övündüğümüz o şanlı tarihimize leke düşürme-
      mek hepimizin yaşantısında olması gereken bir hassasi-
      yet olmalıdır. Topluma biz her durumda borçluyuz inşaat
      işçiliğinden çalışarak okuyarak bir meslek sahibi olduk.
      Meslekleri ben piramit gibide düşünmüyorum her mes-
      lek önemlidir. Onda da şunu tavsiye ediyorum, hangi
      meslekte başarılı olacaksanız, hangi mesleğe yeteneğiniz
      var ise, onu tercih edin. Bu marangozculuk olabilir ber-
      bercilik olabilir yöneticilikte, doktorda olabilir herhangi
      bir şey bu toplumsal hayatımızda gereklidir. Helalinden
      olmak kaydı ile her mesleğe saygı duyarız.
      Mustafa Canlı ile ilgili bizlere neler söylemek istersi-
      niz?
       Mustafa Canlıyı ben nilüferde kaymakamken tanı-
      mıştım. Birde İstanbul’da fuarda karşılaşmıştık. Bursa da  yecan oradan çıktık. Benim alışveriş yaptığım bir manav
      milletvekili Lütfü Doğa’nın oğlu ile Feramuz ve Mustafa  var Mehmet Top bizi misafir etmek istedi yayla şenliği
      Bey gelmişti. Gümüşhane Derneği bir kahvaltı düzenle- sonrası orada gece konakladık. Elektrik ve teknoloji yok
      mişti bende Nilüferde olduğum için katılmıştım ve Mus- yaklaşık 3000 rakım civarı yani ben 4 veya 5 saat uyku-
      tafa beyle orada tekrar karşılaşmıştık çok sosyal, sıcak- dan sonra uykumu almış olarak dışarıya çıktım. Gökyü-
      kanlı, samimi, kültürlü ve idealist bir insan olarak tanıdık.  zünün muhteşem bir görüntüsü vardı. O Samanyolu ga-
      Yani ben memleketimde de insan vasıflarıyla ön plana  laksi dâhil hiç unutamıyorum o gün ki gökyüzünü hiç o
      çıktığını biliyorum, malınız mülkünüz bunlar önemli de- kadar güzel seyir etmemiştim. Ertesi gün kahvaltı yaptık,
      ğil insanı değer olarak taşınan vasıflar ön plana çıkıyor.  bol lezzetlerle o kahvaltının tadı da unutulmaz. 3150 ra-
      Mustafa beyde bu vasıfları taşıyordu Gümüşhane’nin se- kımda kara göl var yaz veya kış karıda eksik olmuyor yani
      vip saydığı, önder ve lider bir politikacıydı. Allahtan rah- biz Ağustos ayında gittik kar halen vardı, mangalı kurduk
      met diliyorum. Toplumun hayır duasını almak önemli  o arada hava animasyon gibi bulutlar çok hızlı gelip geçi-
      bir olay hayırla anılmak bunları sağlayan bir insandı ben  yor, animasyon değil gerçekten varmış.
      tekrar Allahtan rahmet diliyorum Mustafa beye. Anka-
      ra’da bir bürokrat kardeşimiz var ona da Allahtan rahmet  Naylon çadır kurduk, bulutlar geliyor yağmur dökü-
      diliyorum.                     yor gidiyor, güneş açıyor yani çok farklı bir gün yaşadık.
                               Mangaldan aldığımız kebaplar bir günde yiyeceğim ke-
      Gümüşhane ile ilgili neler söylemek istersiniz? Unu- babın belki 2 veya 3 katını yedim bana mısın demedi.
      tamadığınız bir anınız var ise bizlerle paylaşır mısı- Karadenizin heyecan veren tarafı yayla kültürü temiz ok-
      nız?
                               sijeni bol havası çok anlatılacak şey var ebetteki ama anı
       Evet şimdi kazık beli yaylası kürtün ben eski kayma- olarak bunu paylaşmak istedim.
      kamken daha çok Gümüşhane’yi tanıdım esriyenin yay- Dergimizle ilgili olan düşüncelerinizi alabilir miyiz?
      lasına çıktığımızda yaylanın üçte biri Gümüşhaneliydi.
      Yaylara çıktığımızda da Giresun’un yaylaları o kürtünün  Bu işler öncelikle çok zahmetli kolay işler değil çok
      yaylarına kadar uzanıyordu. Karadeniz’in yayla kültü- ciddi uğraşlar gerektiriyor. Her sayfası her fotoğrafı her
      rünün farklı bir anlamı zevki vardır rakım yükseldikçe kelimesi ayrı bir emek istiyor. Bu işe gönül veren arkadaş-
      kalbiniz farklı atıyor rengârenk ormanlar bir renk cüm- ları tebrik ediyorum çok güzel bir iş üstlenmişler, bizim
      büşü oluyor, temiz ve gayet güzel bir hava. Kazık beli yöre mehabetimizde de belirttim insanı ve insanlığı ile
      yaylasında uğradık baktık esriyenden tanıdıkların çoğu övünür. Ben çalıştığım yerlerde de gözlemledim hem-
      oradaydı. Ayrılırken yaşlı bir amcamız belinden çıkardı şerilerimiz nasıllar diye gittiğimiz yerlerde soruyoruz
      silahı boşlama diyorlar havaya bir şarjör boşalttı. Bizle hemşerilerimizle ilgili bir sorununuz var mı her yerde
      birlikte misafir olduğumuz kişilerle ayrılırken onlarda bir memnuniyetle anlatılıyor. O en başta güven duygusunu
      cevap vermemiz selamlamamız gerek dediler olur dedik, veren bir yapımız var güvenilirlik, doğruluk ve dürüstlük
      arabanın camından selamlama yapınca yaylanın dört bir üzerine kurulmuş emeği ile geçinme çabası bu bence çok
      yanından cayır cayır silah sesleri biz oradan çıkıncaya ka- önemli ve sizde bunu derginizde yaşatmaya çalışıyorsu-
      dar aracında üzerine bir tane yorgun mermi saplanmıştı. nuz bu konuda sizleri de tebrik ediyorum. Çok güzel bir
      Karadenizimizin de silah merakı var işte oda ayrı bir he- görev üstlenmişsiniz başarılarınızın devamını diliyorum.


                                                   KASIM 2020 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14