Page 8 - Gümüşhane Vizyon
P. 8

SÖYLEŞİ / Ömer ATALAY


       KOCAELİ VALİ YARDIMCISI EKREM ÇALIK:


       GÜMÜŞHANE İNSANININ GÜVEN


       DUYGUSU VEREN BİR YAPISI VARDIR          ustafa Canlı Gümüşhane’nin sevip saydığı, önder ve lider bir politikacıydı. Allah’tan
       M rahmet diliyorum. Toplumun hayır duasını almak önemli bir olay hayırla anılmak
       bunları sağlayan bir insandı ben tekrar Allahtan rahmet diliyorum.                                Kocaeli’nde vali yardımcı olarak mesleğime devam edi-
                                yorum. Mesleğimi severek yapıyorum, o yüzden süre
                                başkalarına fazla gelebilir. Benim için göz açıp kapatmak
                                gibi düne baktığımda evet güzel bir meslek tercihi yap-
                                mışım. Çocukların eğitim hayatı sosyal hayatı olumsuz
                                etkilenmekle beraber ben buna hazırlıklı olduğum için
                                onur duydum mesleğimi yürütmekten. Ayrıca insanı-
                                mızı ülkemizi tanımak hakikaten ayrı bir zevk tanıyınca
                                daha da çok seviyorsunuz.
                                Meslek ile alakalı dikkat edilmesi gereken hususlar
                                nelerdir? Yeni kaymakamlarımıza neler önermek is-
                                tersiniz?
                                  Bizim mesleğimizde çok eski yıllara dayalı bir yö-
                                netim geleneği vardır. Bu gelenek yönetime ve devlete
                                bağlılık şeklinde bizim meslekte de ben 22 yaşında kay-
                                makam oldum. Bu yaşta bir ilçeye gidiyorum ve herkesin
                                kabul ettiği bir insan oluyorsun haliyle burada bir bürok-
                                rat olarak kendini ülkeni bir kenara koymayıp toplum ne
                                yaşıyor ise bizde onu yaşayıp hissederek, paylaşarak ve
         krem bey sizleri daha yakından tanıya bilir mi-
       E yiz?                       olabildiği kadar toplumumuzun çözümlerini çözümle-
                                meye çalışarak ve çalışmış olduğumuz yerlere bir şeyler
        Evet,1962 yılında Gümüşhane’de doğdum.İlk ve katarak ve kalıcı eserler bırakarak çalışmak hem bizleri
       Orta öğrenimini Erzincan’da tamamladım.1984 yılında mutlu ediyor, hem de ayrılırken oradaki yörede isminiz
       Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden me- kalıyor ve hayırlı bir şekilde anılıyor ediliyor en güzel ta-
       zun olduktan sonra 1985 Yılında Erzincan Kaymakam rafı da bu oluyor. Toplum ile olan ilişkilerde gönül alıcı
       Adayı olarak göreve başladım.Kayseri Sarız ve İzmir olmaktı benim tarzım yani toplumla ilişkilerde pazarda
       Dikili ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptık alışverişte yaparım, teyzelerimizin, ninelerimizin hatırla-
       ve 1988 yılında Kaymakamlık kursunu bitirerek yeni rını da sorarım, sokakta yürüyüşe de çıkarım, markette
       kurulan Konya-Ayrancı ilçesine ilk Kaymakam olarak alışverişte yaparım vatandaş görür. Bazen şaşırırlar hal bu
       atandım.Ayrancı Kaymakamı iken 1990 – 1991 yılla- ki doğal bir şey diğer taraftan temsil görevini de layıkıy-
       rında bir yıl süreyle ABD’ye dil ve bilgi – görgü arttırma la yerine getiririz. Devletin şefkatini de yeri geldiğinde
       eğitimi için gönderildim ve dönüşte Kahramanmaraş ili göstermek gerekiyor. Ben doğal olmayı tavsiye ederim ve
       Çağlayancerit Kaymakamlığına atandım.1993-1996 Yıl- çalışılan topluma yak uydurmak ve onlardan biri olmayı
       larında Elazığ Maden, 1996-1997 yıllarında Ordu İkizce,  becere bilmek lazım.
       1997-2002 yıllarında Giresun Espiye, 2002-2007 yılla- Tabi ki biz bu toplumun bir parçasıyız benim babam
       rında Kayseri Talas, 2007-2012 yıllarında Bursa Nilüfer  rahmetli 45 yıl inşaat ustası olarak çalıştı. Benim en bü-
       Kaymakamlıkları görevlerimi yürüttüm.2012 yılında yük ondan aldığım durum helal lokma yemiş ve yedirmiş
       Muğla İli Fethiye Kaymakamlığı'na atandım. Şuanda da olmasıdır. İnsanlar neslini helal lokma ile devam ettirmek

       6 KASIM 2020
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13