Page 3 - Gümüşhane Vizyon
P. 3

YIL : 5 • SAYI : 28 • Kasım 2020                         başlarken
                                 AHDE VEFA İMANDANDIR…                                 Ölüm Allah’ın emri, kaçınılmaz son… Cenabı Allah,
                                 Kur’an-ı Kerim’inde “Her can ölümü tadacaktır. So-
                                 nunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut suresi 57.
           İmtiyaz Sahibi
           Alper TUNA                 Ayet) buyuruyor.
         alpertuna2929@gmail.com
                                 Bir Mustafa CANLI geçti bu memleketten.Ardında
         Sorumlu Yazı İşleri Müdürü           şaşkınlıklar içerisinde, hüzün, gözyaşı bırakarak gitti.
          Fatma Özkan TUNA
                                 Efendime söyleyeyim, canını sıkma derken canımızı
            Editör       Mustafa Canlı; Gü-  sıktı da gitti.
           Önder TURHAN
                       müşhane tarihine  Mustafa Canlı; Gümüşhane tarihine dostluğu, muhab-
          Hukuk Danışmanı     dostluğu, muhab-   beti, tevazusu ve güler yüzü ile damga vuran bir gönül
          Av. Oğuzhan KARA
                       beti, tevazusu ve  insanıydı. Makam sahipleri için en tehlikeli durum “gu-
          Ankara Koordinatörü              rur” girdabı olduğu halde, Mustafa Canlı bu girdaba hiç
          Fatma ÖZKAN TUNA    güler yüzü ile dam-  düşmedi. Gurur, kibir ona hiç yaklaşamadı. Hayatını
                      ga vuran bir gönül
          İstanbul Koordinatörü             hep sade bir çizgide yaşadı.
           Şeyma MACİT       insanıydı. Makam  Öyle ki acısını paylaşarak cenazesinde ağlayan, sevin-
                        sahipleri için en
         Gümüşhane Koordinatörü             cine ortak olup düğününde oynayan, şenliğinde var
           Ömer ATALAY     tehlikeli durum “gu-  olan, özetle yaşamın her anında hemşerilerine mesai

          Reklam Koordinatörü   rur” girdabı olduğu  harcayanlar asla unutulmaz.
          Şule Güleç DOMLU      halde, Mustafa  İşte bu tanımlamalara sığan Gümüşhane ismi ile özdeş-

           Yayın Türü       Canlı bu girdaba  leşmiş ender kişilerden birisiydi Mustafa Canlı! Gök kub-
           Yaygın Süreli    hiç düşmedi. Gurur,  bede hoş bir sada bırakmanın adıdır Mustafa CANLI…
           Grafik Tasarım     kibir ona hiç yak- Efendime söyleyeyim aslında o kadar yazılacak güzel-
            Alfa Ajans                likler bıraktıki bu hayatta sayfalara sığmaz diye düşünü-
          Tel : 0312 417 06 29   laşamadı. Hayatını
                      hep sade bir çizgi- yorum.Ahde Vefa İmandandır sözü ile yola çıktığımız
           Basım Yeri                 ‘’Mustafa Canlı Anısına’’ Özel sayımızda Gümüşhane
           İlgi Matbaacılık        de yaşadı.  Vizyon Dergisi Ailesi olarak gönül dostu Mustafa Can-
           0312 229 32 03
         www.ilgimatbaacilik.com            lı’ya Allahtan rahmet diliyoruz.

         İdare Yeri ve Yazışma Adresi          CANLI Ailesi Başta olmak üzere, tüm sevenlerine
        Durali Alıç Mahallesi 955. Cadde No: 13      ve Gümüşhanemize sabır dileklerimizi iletiyoruz.
           Mamak / Ankara
          Tel: 0312 417 06 29
          Fax: 0312 417 09 29
           Sosyal Medya                             Alper tuna
         https://www.facebook.com/
          gumushane.vizyon

            e-posta
         gumushanevizyon@gmail.com
       Gümüşhaneli işadamları ve bürokratları
          tanıtım dergisidir.
           ISSN 2458-9578

        www.gumushanevizyon.com

                                                   KASIM 2020 1
   1   2   3   4   5   6   7   8