Page 6 - Gümüşhane Vizyon 27.Sayı
P. 6

HABER


         Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip

          Erdoğan’ın Ulusa Sesleniş Konuşması        Bu koronavirüs tehdidini de aynı şeklide yeneceğiz. Velev ki gözle görülmeyen bir

        virüs olsun, hiçbir düşman milletimizin birliğinden, beraberliğinden, dirayetinden,
         gücünden daha üstün değildir. Bugünler Habillerle Kabillerin ayrıştığı, hasbilerle
         hesabilerin kendini belli ettiği, bencillerle diğerkamların arasındaki farkın ortaya
       çıktığı günlerdir. Biz tüm hasletlerin hayırlı olanını tercih edeceği özellikle bu konuda
                         milletimize güveniyoruz.


                          FATMA ÖZKAN TUNA                                            umhurbaşkanı Recep Tayyip
                                         C Erdoğan, yeni tip koronavirüs
                                         (Kovid-19) ile mücadele kapsamında
                                         alınan önlemler ve gelinen aşamaların
                                         yer aldığı ulusa sesleniş konuşmasın-
                                         da, “Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı
                                         evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı
                                         ise hastanelerde takibe aldık. Bunlar-
                                         dan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu
                                         olurken, 4 bin 603 kişiden numune
                                         alınarak ileri tetkik yapıldı. Kovid-19
                                         teşhisi konan 1872 kişinin tedavisine
                                         devam ediliyor. Tedavi altındaki hasta-
                                         larımızdan 44’ünü ise maalesef kaybet-
                                         tik.” dedi.

                                         Erdoğan, Türkiye’nin çevredeki ülkeler
                                         başta olmak tüm dünya ile yakın tarih-
                                         te eşine az rastlanan bir tehditle karşı
                                         karşı kaldığını ve bu tehdidin bulaşıcı
                                         bir hastalık olduğunu belirtti.

                                         İlk defa Çin’de başlayan ve yeni koro-
                                         navirüs salgını olarak bilinen Kovid-19
                                         hastalığının neredeyse tüm dünyayı
                                         etkisi altına aldığını vurgulayan Erdo-
                                         ğan, şöyle konuştu:

                                         “Türkiye hastalığın ilk ortaya çıktı-
                                         ğı günden beri gelişmeleri yakından
                                         takip eden, tedbirleri vakitlice alan
                                         ender ülkelerden biridir.  Sağlık  Ba-
                                         kanlığımız, henüz ocak ayı başında
                                         yani henüz Çin’de bile ilk ölüm vakası
                                         yaşanmamışken bünyesinde kriz mer-
                                         kezini kurmuş, hemen arkasından da
                                         bilim kurulunu oluşturmuştur. Ülke-
                                         mizde Kovid-19 ile ilgili fiili tedbirler
                                         20 Ocak’tan itibaren alınmaya başlan-


       4 NİSAN 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11