Page 3 - Gümüşhane Vizyon 27.Sayı
P. 3

Söyleşi

         başlarken


                  Değerli dostlar,

                  kıymetli hemşehrilerimiz,

                  Tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de Kora-
                  navirüs (Covid19) salgınıyla mücadelenin en yo-     İmtiyaz Sahibi
                  ğun olduğu günlerden geçmekteyiz. Bu kapsam-       Alper TUNA
                                             alpertuna2929@gmail.com
                  da 20 yaş altı çocuk ve gençlerimizle 65 yaş üstü
                  başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız ‘’EVDE     Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
                                              Fatma Özkan TUNA
                  KAL’’ çağrısına uyarak ve sosyal mesafeye dik-
                                                Editör
       Devletimizin Koro-  kat ederek salgınla mücadeleye destek vermeli-      Önder TURHAN
       novirus mücade-   dir. Siz kıymetli hemşehrilerimden isteğim;Milli
       lesinde aldığı ön-  Birlik-Beraberlik ve yardımseverlik duygularının    Hukuk Danışmanı
                                              Av. Oğuzhan KARA
      lemler hepimiz için  daha fazla hissedildiği bugünlerde içinde bulun-
        büyük önem arz   duğumuz süreci fırsat bilerek sevdiklerimizle ve    Ankara Koordinatörü
                                              Fatma ÖZKAN TUNA
        ediyor. Tedbirler  çocuklarımızla daha fazla zaman geçirmeniz, bir-
       ancak hepimiz uy-   likte kitap okumanız, aynı zamanda EVDE KAL      İstanbul Koordinatörü
                                               Şeyma MACİT
      guladığımız zaman   çağırısına da uyarak alınan her önlemin bizim
       netice verecektir.                             Gümüşhane Koordinatörü
                                               Ömer ATALAY
       Zorunlu olmadıkça   ve yakınlarımızın sağlığı için olduğu bilincinde
        evden çıkmayıp,   olmanızdır. “Devletimizin Koronovirus mücade-     Reklam Koordinatörü
                                              Şule Güleç DOMLU
       hijyen kurallarına  lesinde aldığı önlemler hepimiz için büyük önem
                                               Yayın Türü
        azami derecede   arz ediyor. Tedbirler ancak hepimiz uyguladığı-      Yaygın Süreli
       önem gösterelim.   mız zaman netice verecektir. Zorunlu olmadıkça
       Ülkemiz dün oldu-   evden çıkmayıp, hijyen kurallarına azami dere-      Grafik Tasarım
                                               Tahir Sülek
        ğu gibi bugünde   cede önem gösterelim. Ülkemiz dün olduğu gibi     tahirsulek@gmail.com
      tüm zorlukları birlik  bugünde tüm zorlukları birlik ve dayanışma içeri-   Tel : 0312 417 06 29
      ve dayanışma içeri-  sinde atlatacaktır. Rabbim Devletimizi her türlü     Basım Yeri
       sinde atlatacaktır.  musibetten korusun, milletimize sağlık versin.    EPA-MAT - 0312 394 48 63
                                              www.epamat.com.tr
                  Sevgiyle Kalın, EVDE KALIN…             İdare Yeri ve Yazışma Adresi
                                            Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Mah.
                   Allah’a emanet olunuz.               Sanlı Han No: 105/606 Kızılay
                                              Çankaya / ANKARA
                                             Tel : (0312) 417 06 29
                               Alper tuna          Fax : (0312) 417 09 29

                                              Sosyal Medya
                                            https://www.facebook.com/
                                              gumushane.vizyon

                                               e-posta
                                            gumushanevizyon@gmail.com
                                           Gümüşhaneli işadamları ve bürokratları
                                              tanıtım dergisidir.
                                              ISSN 2458-9578
                                           www.gumushanevizyon.com

                                                   NİSAN 2020 1
   1   2   3   4   5   6   7   8