Page 3 - Gümüşhane Vizyon
P. 3

başlarken

           İmtiyaz Sahibi
           Alper TUNA                 Değerli dostlar,
         alpertuna2929@gmail.com
                                 kıymetli hemşehrilerimiz,
         Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
          Fatma Özkan TUNA
                                  Türkiye’nin anayasal düzenle teminat altı-
            Editör                  na alınmış demokratik kazanımlarını, milli
           Önder TURHAN
                         birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedef-
          Hukuk Danışmanı       leyen menfur silahlı darbe teşebbüsü, Cumhurbaşkanı ve Başko-
          Av. Oğuzhan KARA       mutan Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, hükümetimizin kararlı
                         tutumu ve en önemlisi milletimizin devletine ve demokratik ira-
          Ankara Koordinatörü
           Fatma EROL         desine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir.
          İstanbul Koordinatörü      15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafın-
           Şeyma MACİT         dan gerçekleştirilen alçak darbe girişimini milletimizin evlatları
                         meydanlarda, sokaklarda canları pahasına eşsiz bir destan yaza-
         Gümüşhane Koordinatörü
           Ömer ATALAY        rak durdurmuş ve istikbalimize sahip çıkmıştır. Onlar bu vatan
                         uğruna şehit ve gazi oldular. Devlet ve millet kenetlenmesinin
          Reklam Koordinatörü      gücünü bir kez daha gösterdiler. Tek yürek olduğumuzda yenil-
          Şule Güleç DOMLU
                         meyeceğimizi bir kez daha kanıtladılar. Tüm dünyaya mükem-
           Yayın Türü         mel bir ders verdiler. Bize cesaretlerini, ruhlarını, bu güzel vatanı
           Yaygın Süreli       ve sevdiklerini emanet bıraktılar.
           Grafik Tasarım        Üzerimizde hain emelleri olan batılı devletlerin maşası olan ya-
           Tahir Sülek
          tahirsulek@gmail.com     pılanmalar, ülkemizde kaos ve kargaşa ortamı yaratmak isteyerek,
          Tel : 0312 417 06 29     bu milletin bağımsızlığına, demokrasisine, şerefine göz diktiler.
                         Fakat biz, millet olarak el ele vererek köprülere, havaalanlarına,
           Basım Yeri
         EPA-MAT - 0312 394 48 63    açık meydanlara koşarak, bayrağımıza sahip çıktık.  Çanakka-
          www.epamat.com.tr       le‘deki o asil ruhu, 15 Temmuz’da Türkiye’nin dört köşesinde
                         yeniden gösterdik.
         İdare Yeri ve Yazışma Adresi
        Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Mah.  Herkes gördü ki, Türk milleti asil kanlarıyla suladığı bu vatan
         Sanlı Han No: 105/606 Kızılay  toprağının bir karışını bile hainlere teslim etmez. Ve yine gör-
          Çankaya / ANKARA
          Tel : (0312) 417 06 29    düler ki, demokrasiye göz diken kanlı ellerin asla hâkimiyetine
          Fax : (0312) 417 09 29    girmez bu millet. Aramızda ayrılıklar yaratmak isteyen tüm güç-
                         ler gördüler ki, Türk milleti gerçekten büyük ve asil bir millettir.
           Sosyal Medya
         https://www.facebook.com/     Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet
          gumushane.vizyon
                         diliyoruz. Demokrasi şehitlerimiz, tarihin şerefli sayfalarına adını
            e-posta          yazdırarak ölümsüzleştiler. İnşallah bu millet böyle bir tehlikeyi
        gumushanevizyon@gmail.com    bir daha yaşamaz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın demok-
       Gümüşhaneli işadamları ve bürokratları
          tanıtım dergisidir.     rasi!
                                           Alper Tuna
           ISSN 2458-9578
         www.gumushanevizyon.com

                                                    1 MART 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8