Page 14 - Gümüşhane Vizyon
P. 14

rımları süsledik.

                                            • Görsel direklerle şehrimizi
                                            aydınlattık.
                                            • Binaların dış cephelerini
                                            kaplayarak tek renk çalışması
                                            yaptık.

                                            • Göreve geldiğimizde 7 adet
                                            çocuk parkı vardı. 5 yılda 8
                                            adet çocuk parkı daha yaptık.
                                            • Çevre yolunu yeşillendire-
                                            rek ağaçlandırdık.

                                            • Halka açık bütün lavaboları
                                            yeniledik.

                                            • Mezarlıklardan ilçe girişine
                                            kadar insanların ihtiyacı olan
                                            her şeyi yapmaya çalıştık.

                                            Hiçbir seçim vaadimiz olma-
                                            masına rağmen birçok proje-
                                            yi başlayarak bitirdik. Çiftlik
                                            ilköğretim okulunun arsası
                                            dışında başlayıp da bitireme-
                                            diğimiz hiçbir projemiz yok-

      gazdan memnun olduklarını tim okulu yaparak arsa karşı-          tur. Kelkitli bütün hemşerile-
      söylüyorlar.         lığı bir okulu ilçemize kazan-        rim bunların hepsine şahittir.
                     dırdık.                   9 milyon bütçe ile aldığımız
      Görev süreniz boyunca Kel-                         belediye şu an 50 milyon büt-
      kit’te neler yaptınız?    • Belediye imkanları ile yarı        çenin %98’ine ulaşmıştır.

      Siyasetin içinde olan bir aile- olimpik bir havuz yaptık.         Tekrar seçilirseniz yeni dönem-
      den geldiğim için Kelkit’i hep • Hastanenin yanında çok         de yapmayı planladığınız pro-
      anlatan bir insandım. 60 adet amaçlı bir salon yaptık. 31         jeleriniz nelerdir?
      proje gerçekleştirdik. Hepsini  Mart’a kadar tüm hazırlıkları
      sayamasak da bazılarını söyle- bitmiş olacaktır.             Dönemimde başlayan hay-
      yebilirim;                                 vancılık organize sanayi böl-
                     • Ziraat Bankası karşısında         gesini takip etmeye devam
      • Su sorunumuz vardı. İçme  dere kenarına çok katlı, teras- Göreve   edeceğim. Kilise Burnu’nda
      suyu projesi ile şu an tertemiz  lı ve güzel bir görünümü olan  geldiğimiz ilk  büyük bir tabiat parkı projesi
      bir suyumuz var.       dükkanlar yaptık.       gün sivil toplum  var, bununda takipçisi olaca-
                                    kuruluşları,
      • Doğalgazı ilçemize getirdik. • Şehrimizin muhtelif yerle- siyasi partiler ve  ğım. Öğrenci sayısını arttır-
      • Şehirlerarası terminal yap- rinde 50.000 tona yakın sıcak kamu kuruluşları  maya çalışarak, öğrencilere
                                            yardımcı olmaya ve yurt so-
      tık. İlçemizin terminali böl- asfalt çalışmalarımız oldu. ile bir araya  runlarını çözmeye çalışacağız.
      gemizin il terminallerinden  • Gölbaşı taşı ile kaldırımları  gelerek neler  İhtiyaç duyulan hizmetler
      daha üst seviyededir.     1 metreden 3 metreye çıkar-  yapabiliriz  oluyor ve bunları da gider-
                                    diye istişarede
      • 16 derslik bir çiftlik ilköğre- tarak andezit taşları ile kaldı- bulunduk. memiz gerekiyor. Göç veren


           12 MART 2019
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19